Begeleiding bij uitwerken veiligheidsoplossingen

De wetgeving is vrij complex en laat hier en daar ruimte voor interpretaties. Tel daarbij op dat de Richtlijnen ook niet altijd even toegankelijk zijn. En die wollige, ambtelijke literatuur nodigt ook niet uit. De vertaalslag van al die richtlijnen naar uw specifieke situatie is dan ook een forse uitdaging. Met welke richtlijnen & normen moet u nu precies rekening houden?


ESV Technisch Adviesbureau biedt u de helpende hand

Vanuit de wetgeving zijn oplossingen noodzakelijk. Leveranciers zijn nodig om die  oplossingen te kunnen realiseren. Welke stappen zet ESV hierin?

  1. Opstellen (transparant) investeringsbudget,

  2. Aandragen van leveranciers uit ons professionele netwerk óf samenwerken met de vaste leveranciers van u als onze opdrachtgever. Wij opereren immers onafhankelijk,

  3. Het afbakenen van de scope met de gekozen leveranciers en het tijdsplan afstemmen,
  4. Richting leverancier vakkundige begeleiding in werkbare oplossingen tussen wetgeving en praktijk voor zijn/haar opdrachtgever. Dit begint bij het maken van schetsen (inzichtelijk maken wat noodzakelijk is). We kijken mee in de ontwerpen van de leverancier.
  5. Om samen met de opdrachtgever tot de beste oplossing te komen, houden wij gerichte projectvergaderingen met het speciale projectteam.
  6. Tot slot begeleiden wij de gehele realisatie met de uitvoerend projectleider van de opdrachtgever. 

ESV zet bij dit proces al haar (technische) kennis én langjarige ervaring in. Verder zorgt ESV ervoor dat de uitvoerende partijen hun werk kunnen doorzetten en er volgens wetgeving wordt gebouwd. Tijds efficiënt en dus kosten efficiënt.


Concreet ziet dit er zo uit:  

  • ESV stelt een duidelijke risicoanalyse op,
  • ESV bespreekt de haalbaarheid met operators (of past zo nodig aan)  ,
  • ESV zit met leveranciers om tafel voor de gewenste, technische realisatie ,
  • ESV kijkt op de achtergrond mee of leveranciers de opdracht goed uitvoeren (en stuurt indien nodig bij).