Ook een attractie is een machine, hiervoor gelden dan ook dezelfde voorschriften. Dit houdt in dat er verplicht een technisch dossier moet worden gevormd. Met het technisch dossier toont u immers aan dat uw attractie in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en aanverwante van toepassing zijnde Europese richtlijnen is gebouwd.

Onderdelen van het Technisch Dossier:

 • Risicoanalyse
 • Vastleggen gebruikte eisen Machinerichtlijn
 • Duidelijke foto’s van de levering
 • Normenonderzoek
 • Performance level (PL) berekening
 • Gebruiksaanwijzing
 • Overzichtelijke schema’s
 • Tekeningen
 • Berekeningen
 • EG verklaring van Overeenstemming
 • Verklaringen van alle toeleveranciers